MONOFTONGERTE

Setninger med ordet monoftongerte


Legg merke til at den monoftongerte ö-lyden skiller seg frå den vanlige ø-lyden vi finner i ord som "øl" og "tør".