MONOFTONGISERINGA

Setninger med ordet monoftongiseringa


Kjøre, sønge, skrive, drekke, springe (altså uten apokope).Et annet særtrekk er den markerte monoftongiseringa.