MONTU

Setninger med ordet montu


De var i stor grad dedikert Tebens eldre gud Montu.
Egypts største hærførerkonger kalte seg «Mektige okser, sønner av Montu».
I nord er området til Montu, den eldre krigsguden med hode i form av en falk.
I løpet av Det nye rike ble store og imponerende templer bygget for Montu i Armant.
På denne tiden var det kongelige hoff i Teben og dermed ble Montu en mektig statsgud assosiert med farao.
Et av templene til Montu lå ved siden av festningen ved Uronarti på en øy i Nilen nedenfor andre katarakt.
I 12. dynasti ble hans posisjon som statsgud overtatt av Amun, og Montu ble forstått mer som en krigsgud enn som et aspekt av solen.
Montu hadde flere hustruer, inkludert Tenenet (bryggeriets gudinne), Iunit og den hunkjønnsformen av Ra, Raettawi, alle mindre gudinner.
Hun synes opprinnelig å ha vært satt i par med den tebanske guden Montu, men senere erstattet Haket som gemalinne av Khnum, vokter av Nilen.
Khonsu kom gradvis til å bli erstattet av krigsguden Montu som sønn av Mut i Teben i løpet av Mellomrikdet ettersom vanndammen ved Muts tempel hadde form som en halvmåne.
Montu (gammelegyptisk: mntw, også transkribert som Mont, Monthu, Montju, eller Menthu) er i henhold til oldtidens egyptiske religion og mytologi en krigsgud med hode til en falk.
Han var også medvirkende til den økende tilstrømningen til Bukiskulten, en omfavnelse av makten eller livskraften til krigsguden Montu som ble representert ved i form av en hellig okse.
Grunnet assosiasjonen med rasende okser med styrke, kraft og krig, ble Montu også forstått som at han manifesterte seg selv i form av hvit okse med et svart ansikt som ble omtalt som Bakha.
Eksempelvis var guden Montu den opprinnelige beskyttelsen for byen Teben, men i løpet av epoken mellomriket ble han erstattet i rollen som skytsgud av Amon, som antagelig hadde sitt opphav et annet sted.