MORIONHJELMER

Setninger med ordet morionhjelmer


Disse hadde igjen fjerne forbilder i varianter av morionhjelmer fra renessansen.
Høye, klokkeformede morionhjelmer uten kam og med smal brem ble også kalt cabasset.
Gardistene bærer hellebarder og fjærprydede morionhjelmer, det vil si hjelmer av spansk 1500-talls-modell med brei brem og kam på toppen.
Clothing of Spain Table86-1.jpg|thumb|Spanske soldater ca. 1540-1590 iført halvrustninger, kyrass, morionhjelmer og gresskarbukser, den spanske varianten av de tyske pludderbuksene.
Sveitsergarden, pavens livgarde i Vatikanet, bærer fortsatt morionhjelmer som del av sin tradisjonelle seremoniuniform, en farge- og stoffrik landsknektdrakt med røtter i 1400-tallet.