MOTSETNIGN

Setninger med ordet motsetnign


I motsetnign til hos de fleste andre kutlinger danner ikke de sammenvokste bukfinnene noen trakt.
I motsetnign til naturgress har kunstgress ofte asfalt under noe som gjør at bunnen er mer solid enn den ville vert på en naturgressbane.