MUDVEKT

Setninger med ordet mudvekt


Være på shaker og passe på mudvekt og vedlikeholde slam-silene og gi beskjed ved forandringer av mudvekt til pumperom som justerer vekta.