MUNNHULA

Setninger med ordet munnhula


Ö-lyden uttales lengre inn i munnhula og er "djupare" enn vanlig ø.
En halvvokal er en språklyd som uttales uten hindringer i munnhula, men som i motsetning til en vokal ikke kan være stavelsesbærende.