MUTS

Setninger med ordet muts


Seks hundre granittstatuer ble funnet i gårdsplassen til Muts tempel.
I 2006 utforsket Betsy Bryan, en arkeolog fra Johns Hopkins’ universitet, Muts tempel.
Han lokaliserte det slik at folk måtte passere hans tempel for å komme til Muts tempel.
Muts område, som ligger sør for det sentrale området, er dedikert Amon-Ras gemalinne Mut.
Det er også noen mindre templer og helligdommer knyttet til Muts område, Amon-Ras område, og Luxortemplet.
De tre andre delene, som er stengt for publikum, er Muts område, Montus område og det demonterte tempelet til Amenhotep IV.
Disse funnene ble gjort i Muts tempel ettersom da byen Teben fikk større betydning, overtok Mut en del av aspektene til Sekhmet.
Hieroglyfen for Muts navn, og for begrepet mor i seg selv, var gribben ettersom oldtidens egyptere mente den var en meget moderlig skapning.
Disse funnene ble gjort i Muts tempel ettersom Teben vokste til større betydning og Mut absorberte krigsgudinnene Sekhmet og Bast som en del av hennes aspekter.
Khonsu kom gradvis til å bli erstattet av krigsguden Montu som sønn av Mut i Teben i løpet av Mellomrikdet ettersom vanndammen ved Muts tempel hadde form som en halvmåne.
Men meget få relieffer var likevel meget interessant som på veggene av et gravkammer i Muts tempel i Ascher fra 25. dynastiet (760-656 f.Kr) av den nubiske farao Pianchi.
Dette valget for å fullføre triaden ble meget populær, men ettersom isheru, den hellige dammen utenfor Muts tempel i Karnak var formet som en halvmåne, kom Khonsu, måneguden, etter hvert til å erstatte Menthu som Muts adopterte sønn.