NASJONALSPRÅKENE

Setninger med ordet nasjonalspråkene


Forskjellen er at esperanto er mye enklere å tilegne seg enn nasjonalspråkene.
De enkle reglene og mangelen på unntak gjør esperanto betydelig lettere å lære seg enn nasjonalspråkene.
Foruten nasjonalspråkene finsk og svensk har samisk, romanes og finsk tegnspråk ulike grader av særstilling.
Skandinavisk litteratur er litteratur på norsk, svensk og dansk språk, de tre nasjonalspråkene i Skandinavia.
Verket kom ut i fullt format på de tre nasjonalspråkene tysk, fransk og italiensk, og innholdet i disse er identisk.
De sto heller ikke fremmed for tanken om at et sånt forbedra, nyskapt språk helt skulle erstatte de gamle nasjonalspråkene.
Slike språk oppstår og konsoliderer seg fortsatt i dag, som nasjonalspråkene ayitien på Haiti og papiamento på Curaçao og Aruba.
Talespråklig er det nærmest beslektet med hviterussisk og ukrainsk, som er de to andre nasjonalspråkene i den østslaviske språkgruppen.
Dansk, norsk og svensk beskrives derfor fra et lingvistisk perspektiv derfor best som en gruppe nært beslektede dialekter av «skandinavisk», og mange dialekter av nasjonalspråkene kan beskrives som en mellomting mellom to språk, som for eksempel de svenske dialektene som blir talt i Dalsland og Värmland nær grensa til Norge.