NATTVERDSELEMENTEN

Setninger med ordet nattverdselementen


De siste to ting som skjer er først den «siste inngang» der restene av nattverdselementen bæres inn i koret igjen, den symboliserer Kristi himmelfart.