NATTVERDSELEMENTENE

Setninger med ordet nattverdselementene


De gjør også i stand nattverdselementene («slaktingen av lammet»).
Rett etter de to innstiftelsesbønner over nattverdselementene berøker en ministrant hhv.
Nattverdselementene ser fortsatt ut som, smaker som og lukter som brød og vin, men deres substans er endret.
Realpresens er innen kristendommen den lære at Kristi legeme og blod er i sannhet nærværende i nattverdselementene.
Så bæres nattverdselementene gjennom den kongelige port inn i koret (der de gjennom nattverdshandlingen blir til legeme og blod).
Med fokuset på nattverdshandlingen tar man normalt ikke vare på nattverdselementene etter handlingen, men de skal etter kirkens ordninger behandles respektfullt.
Denne delen av gudstjenesten inneholder den «store inngang» der diakonen og presten bærer nattverdselementene (brød og vin) ut gjennom nordporten i ikonostasen og ut i kirkens skip.
Det er forskjeller mellom den katolske og ortodokse lære om dette på den ene side, og den lutherske på den annen, men det de har til felles er at den som mottar nattverdselementene, faktisk mottar Kristi legeme og blod.