NATTVERDSHANDLINGEN

Setninger med ordet nattverdshandlingen


Denne forvandlingen er ikke varig, men eksisterer bare under nattverdshandlingen.
Så bæres nattverdselementene gjennom den kongelige port inn i koret (der de gjennom nattverdshandlingen blir til legeme og blod).
Etter at nattverdshandlingen blir den høyrøde kappen tatt av, og monarken fortsetter bort til kong Edvards stol iført salvelseskappen.
De sterke følelsene opptrer gjerne i forbindelse med nattverdshandlingen og omfatter offentlig syndsbekjennelse, høylytt tilgivelse og omfavnelse.
Felles åndelig sinnsbevegelse bryter gjerne ut under nattverdshandlingen mot slutten av en forsamling, det vil si en gudstjeneste med ofte langvarig preken.
Med fokuset på nattverdshandlingen tar man normalt ikke vare på nattverdselementene etter handlingen, men de skal etter kirkens ordninger behandles respektfullt.