NAVNESTRIDEN

Setninger med ordet navnestriden


Navnestriden blusset opp i 2008.
Navnestriden fra 1929 var for lengst blitt historie.
Navnestriden endte forøvrig med kompromissforslaget «Trondheim».
Navnestriden med Hellas var til hinder for dette, men avtalen om løsning av striden endret situasjonen.
På tross av navnestriden har «Linux» blitt den dominerende benevnelsen på systemet, særlig i dagligtalen.
Jeg har ikke satt meg inn i navnestriden på Toten, men jeg tror kanskje ikke vi trenger å ri prinsipper for mye.
I Kristiansund kulminerte navnestriden i 1929 med folketog hvor halve byen befolkning deltok og til sist folkeavstemning.
Man hadde navnestriden fra 1954 friskt i minnet, så det var derfor bred enighet om at det nye navnet skulle være Sparta/Bragerøen.
På grunn av navnestriden fra 1954 var det hele tiden bred enighet om at navnet på den nye foreningen skulle være IL Sparta/Bragerøen.
Organisasjonen ga uttrykk for at Republikken Makedonia kunne inviteres til å bli medlem av alliansen etter at navnestriden med Hellas er avgjort.
Etter en rettssak tapte Arbeideridrettslaget Express tapte navnestriden med den borgerlige delen av laget og het i årene 1937-1940, Fjære idrettslag.
I juni 2018 ble det meldt at statsministrene i Makedonia og Hellas hadde blitt enige om å bilegge navnestriden, og at Makedonia ville endre navn til Nord-Makedonia.
I juni 2018 ble det meldt at statsministrene i Makedonia og Hellas hadde blitt enige om å bilegge navnestriden og at Makedonia ville endre navn til Republikken Nord-Makedonia.
Han forsøkte deretter å unngå gjennominasjon til Stortinget, men lot seg motvillig overtale ved valgene i 1930 og 1933.I 1928, året han gikk av som statsminister, raste navnestriden i Trondhjem.
Avisen Dagsposten var partiets organ i byen, og i navnestriden der byen ble påtvunget navnet Nidaros mot lokalpolitikerne og folkets vilje, var Frisinnede Venstre og Høyre pådrivere for å beholde Trondhjem-navnet.