NAWSA

Setninger med ordet nawsa


Hun var president for National American Woman Suffrage Association (NAWSA) 1900–1904 og 1915–1920, og grunnla og var den første presidenten for International Alliance of Women 1904–1923.
Hun blei medlem i National American Woman Suffrage Association (NAWSA) og fikk i oppdrag – sammen med Lucy Burns, som hun hadde truffet i England – å lede avdelinga i Washington D.C. som hadde med kontakt med Kongressen å gjøre.