NAWSAS

Setninger med ordet nawsas


NAWSAs strategi på denne tida var å få innført kvinnelig stemmerett en og en delstat av gangen.
Hun grunnla NAWSAs etterfølgerorganisasjon League of Women Voters i 1920 og var dens første president.