NAZIPARTIETS

Setninger med ordet nazipartiets


Landet var i en økonomisk krise og nazipartiets oppslutning økte sterkt.
Skipet ble bygget etter Nazipartiets maktovertakelse, og avvisningen av Versaillestraktaten.
Reinhardt ble valgt inn i Riksdagen i 1930 og ble snart nazipartiets talsmann i finanspolitiske saker.
Det ble opprettet av Adolf Hitler i juli 1941, og ble ledet av nazipartiets sjefsideolog Alfred Rosenberg.
Medaljen var basert på emblemet for nazipartiets partidag i 1938 og ble designet av professor Richard Klein.
Dette var en stilling som ble opprettet 17. november 1934 og var i første rekke knyttet til nazipartiets indre anliggender.
Han ble kalt 'Kronzi', eller kronprinsen og var en ivrig nazist som barn og gikk på nazipartiets partiakademi i Bayern under krigen.
Vogelsang var den 29. april 1937 åsted for en tale holdt av Adolf Hitler, Tysklands fører og NSDAPs leder, til nazipartiets kretsledere.
Etter Adolf Hitlers og nazipartiets Machtergreifung (maktovertakelsen) i 1933 synes det som om han kom i konflikt med nazistiske organer.
Riksdagsbrannforordningen som fulgte, satte grunnleggende borgerrettigheter til side og åpnet for arrestasjon av nazipartiets motstandere.
Han tilhørte den antikapitalistiske fløyen i NSDAP og etter hvert beveget Hitler Nazipartiets økonomiske politikk i en mer industrivennlig retning.
Forlaget publiserte Nazipartiets hovedorgan Völkischer Beobachter, Adolf Hitlers Mein Kampf og en rekke andre bøker, noveller, kart, sangbøker og kalendere.
Nazipartiets påfølgende markante fremganger ved valgene skyldtes også at man visste å ta i bruk nye og til da ukjente metoder for valgkamp og bearbeidelse av massene.
Fra 1928 til 1933 var han leder for nazipartiets skriveskole (Reichsrednerschule) og i perioden fikk over 6000 NSDAP-funksjonærer retorikkundervisning i Reinhardts regi.
Dette markerte litt av et omslag; kort tid før hadde nazipartiets offisielle organ, dagsavisen Völkischer Beobachter, karakterisert hans litografier som Entartete Kunst, uønsket, «degenerert kunst».
Hun hadde arbeidet noen måneder i resepsjonen på et legekontor da hun som 17-årig fikk arbeide som laboratorieassistent og fotomodell for Heinrich Hoffmann, som var nazipartiets offisielle fotograf.
De grunnleggende borgerrettighetene som var garantert av Weimarrepublikkens forfatning, ble dermed satt ut av kraft, slik at veien ble klar for forfølgelse og arrestasjon av nazipartiets motstandere.
I dag vet vi at de møttes via den nederlandske journalisten Willem Sassen, som hadde vært i Waffen-SS, blitt såret på Østfronten og senere arbeidet for nazipartiets propagandakontor, før han ble dømt til døden in absentia av en militærdomstol i Belgia og til 20 års straffarbeid i Nederland.
I de etterfølgende årene utga Nielsen flere av Ludendorff-ekteparets bøker, og distribuerte tysk, svensk og dansk nasjonalsosialistisk, antisemittisk, antifrimurersk og antikatolsk litteratur, blant annet bøker av den ledende tyske antisemitt Theodor Fritsch og nazipartiets «sjefsideolog», Alfred Rosenberg.