NEOIMPRESJONISME

Setninger med ordet neoimpresjonisme


Stilen hans utviklet seg fra neoimpresjonisme via fauvismen til analytisk kubisme.