NGAOUNDERE

Setninger med ordet ngaoundere


Ngaoundere er hovedsete for Det Norske Misjonsselskap sin virksomhet i Kamerun.
Det har byen vært siden de første misjonærene kom til Ngaoundere på 1920-tallet.