NIGRICANS

Setninger med ordet nigricans


Genista tinctoria og Lembotropis nigricans.
Finnes i NorgeCantharis nigricans er 9-11 mm lang.
Cantharis nigricans finnes i Europa, østover i Asia.
Cantharis nigricans finnes på blomster, trær og busker i juni og juli.
Pulsatilla nigricans, som ofte blir regnet som en underart av kubjelle.
Umbralerke (Pinarocorys nigricans) er en fugl i slekten Pinarocorys i lerkefamilien.
Svart jordfly (Euxoa nigricans) er en sommerfugl som tilhører familien nattfly (Noctuidae).
Cantharis nigricans er en av billene i delgruppen (underfamilien) storbløtvinger i familiegruppen bløtvinger.
I Europa finnes Acanthocnemus nigricans langs Middelhavet, i områder som er kjent for hyppige skog- og markbranner.
Ceridia heuglini og C. mira er lysbrune med en trekantet, mørkere brun flekk ved forvingens forkant, C. nigricans er mer gråbrunt spraglete.
Cantharis nigricans tilhører gruppen av insekter med fullstendig forvandling (holometabole insekter), som gjennomgår en metamorfose i løpet av utviklingen.
Larven lever på busker og trær i pilefamilien (Salicaceae), oftest på osp men også på svartvier (Salix nigricans) og istervier (Salix pentandra), trolig også på andre vier-arter.
Populasjonene av seilfisk og Makaira nigricans i Atlanterhavet og det indopasifiske området kan ikke skilles genetisk, så kladogrammet viser 9 arter, i motsetning til 11 i FishBase.