NIKENUM

Setninger med ordet nikenum


Prest og menighet sier sammen trosbekjennelsen (Nikenum) og ber Fader vår.