NORKART

Setninger med ordet norkart


Tjenesten er utviklet sammen med Norkart.
I juli 2012 endret selskapet navn tilbake til Norkart AS.
Norkart AS er en norsk leverandør av geografiske informasjonssystemer (GIS).
I 2008 fusjonerte Norkart med datterselskapet Geoservice og ble til Norkart Geoservice.
I tillegg til GIS programvare leverer Norkart AS programvare og tjenester knyttet til kommunal tjenesteproduksjon.
Knut Ole Flåthen (født 20. august 1946) på Kongsberg er tidligere sjef for Statens kartverk (Kartverket), og senere administrerende direktør i Norkart.
Norkart leverer tjenester til alle bransjer som har behov for oppdatert eiendomsinformasjon, og har utviklet eiendomsløsninger for meglere, takstmenn, advokater, finans- og energisektoren.