OBLIGASJONSFOND

Setninger med ordet obligasjonsfond


Statens obligasjonsfond ville bli gjennopprettet.
Statens obligasjonsfond (SOF) er et norsk statlig fond.
Aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond og kombinasjonsfond er alle sammen verdipapirfond.
Typiske verdipapirfond er aksjefond, obligasjonsfond, rentefond, hedgefond og private equity fond.
Folketrygdfondet forvaltet Statens obligasjonsfond, som ble opprettet som følge av regjeringens kredittpakke 2009 6. mars 2009, inntil fondet ble avviklet i 2014.
Forskjellen på disse ligger hovedsakelig i at obligasjonsfond investerer i rentebærende papirer med lenger gjenværende løpende varighet (durasjon) enn pengemarkedsfond.
Selskapet tilbyr investeringer innen aksjefond, pengemarkedsfond, obligasjonsfond, kombinasjonsfond og alternative investeringer som hedgefond, eiendomsfond og infrastrukturfond.
Måten økonomien skal stimuleres på er ved å stille 100 milliarder norske kroner til disposisjon via to nye fond; statens obligasjonsfond og statens finansfond som vil få 50 milliarder hver.