OBLIKE

Setninger med ordet oblike


Det er da dativforma som skiller seg ut fra de oblike kasus.
Ifølge relativiseringshierarkiet gjelder det for alle språk at mindre oblike posisjoner som subjekt lettere relativiseres enn mer oblike posisjoner som styring til preposisjon.