OBLITERATA

Setninger med ordet obliterata


Drymonia obliterata er en sommerfugl som tilhører familien tannspinnere (Notodontidae).
Uprikket marihøne (Aphidecta obliterata) er en av marihønene (Coccinellidae), en av de mange polyphage billene.