OLAVSKJELDA

Setninger med ordet olavskjelda


Olavskjelda i Eivindvik er en vannkilde i Eivindvik i Gulen kommune.
Olavskjelda på Leirskogen er en vannkilde på Leirskogen i Sør-Aurdal kommune.
Andre ting man finner i Brunkeberg er Sterke-Nils' fødested og Olavskjelda ved Vigdesjå.