OLDTIDSMINNENE

Setninger med ordet oldtidsminnene


Abd El-Rahman Aldumairy, direktør for oldtidsminnene i Siwa, omgikk og utelot alle omtale av den berømte historiske praksisen til innbyggerne.
Samtidig begynte han på en utgave av Nordiske Kæmpehistorier (eller mythiske og romantiske Sagaer), efter islandske Haandskrifter fordanskede (3 bind, 1821-1826), men han ville også få med andre i studiet av de islandske oldtidsminnene.