OLONKINBYEN

Setninger med ordet olonkinbyen


Det er ingen fastboende i Olonkinbyen.
Olonkinbyen er en liten stasjon på Jan Mayen.
I 1969 ble samlingen flyttet til Olonkinbyen.
Begge stasjonene ligger noen kilometer fra Olonkinbyen.
Det går en vei til bygningene fra Olonkinbyen øst og nordøstsiden av Nordlaguna.
Til ære for ham, har Olonkinbyen og Kapp Olonkin på Jan Mayen har fått sine navn.
Siden Olonkinbyen er Jan Mayens eneste bosetning, er den også Jan Mayens de facto hovedstad.
Den meteorologiske stasjonen ligger ca. tre kilometer fra Olonkinbyen, hvor alt personell bor.
Det er veiforbindelse fra Olonkinbyen til Rekvedsletta ved Kvalrossen på nordøstsiden av bukta.
Rullebanen som ligger noen kilometer nordøst for Olonkinbyen er 1,5km lang og har dekke av grus.
Øyas eneste befolkning er en kombinert militær og meteorologisk utpost som opererer en LORAN-C-sender ved Olonkinbyen.
Jan Mayens eneste bosetning, Olonkinbyen, ligger på sørvestsiden av bukta med flyplassen Jan Mayensfield videre mot nordvest.
Unntakene omfatter Olonkinbyen, den meteorologiske stasjonen og flyplassen på østsiden av øya og et mindre område i Kvalrossbukta på vestsiden av øya.
Det første flykrasjet skjedde 15. juli 1942 ved Flykollen, seks kilometer sørvest for Olonkinbyen, men dette var ukjent inntil restene av et tysk Junkers Ju 88 D1 tilfeldigvis ble oppdaget av en gruppe britiske geologer 23. august 1950.Susan Barr.
Olonkinbyen ligger på østkysten ved Trollsletta i den sørlige delen av Jan Mayen (Sør-Jan) ca. 20km nordøst for Hoybergodden (Jan Mayens vestligste punkt), ca. 25km nordøst for Sørkapp (Jan Mayens sydligste punkt) og ca. 5km nordøst for Rudolftoppen (det høyeste punktet på Sør-Jan).