OMSORGSARBEID”UTTALELSE

Setninger med ordet omsorgsarbeid”uttalelse


Slike tiltak er en lovpålagte tjenester for ”personer og familie som har et særlig tyngende omsorgsarbeid”Uttalelse fra Sosialdepartementet 1991.Kunnskapsstatus og forskningsbehov for Inn på tunet.