OPERAOUVERTURE

Setninger med ordet operaouverture


BWV 1046-1051 står ellers i en særstilling etter som konsertene inneholder også elementer fra concerto grosso, italiensk operaouverture, solosonate og triosonate.