OPPLÆRINGSARENAER

Setninger med ordet opplæringsarenaer


Opplæringsloven åpner for noe fleksibilitet når det gjelder bruk av andre opplæringsarenaer enn skoleanlegget.