OPPLÆRINGSPLAN

Setninger med ordet opplæringsplan


Kandidater med rett til spesialundervisning skal følge en individuell opplæringsplan.
Alle elever undervises etter individuell opplæringsplan og tilhører klasser på 6-10 elever.
Individuell opplæringsplan (IOP) er en tilrettelagt læreplan for skoleelever som har rett til spesialundervisning.
Rørleggere i industrien kan ha fått 3 års fagopplæring (etter egen opplæringsplan og egen fagprøve) innenfor metallfagene.
Det fremkommer i Opplæringslova at en individuell opplæringsplan skal inneholde mål, innhold og hvordan opplæringen skal drives.
Elevene får sin opplæring tilrettelagt med en individuell opplæringsplan (IOP), men det vil bli gitt karakter i fag hvis eleven oppnår tilstrekkelig kompetanse.
Det skal da treffes enkeltvedtak etter forvaltningsloven, skolen skal utarbeide en individuell opplæringsplan og det må foreligge en avtale om bistand til gjennomføring.