OPPSOP

Setninger med ordet oppsop


Banens dekke var opprinnelig oppsop som ble igjen fra koks, men siden ble dekket skiftet ut med rødgrus.