OPPTRAPPINGSMIDLER

Setninger med ordet opptrappingsmidler


Disse tiltaksplassene er i dag øremerket og finansiert av Opptrappingsmidler bevilget til Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007-2012).Kunnskapsstatus og forskningsbehov for Inn på tunet.