OPPTYGGET

Setninger med ordet opptygget


Den kryper da noe nedover på stammen og spinner en kokong av silke og opptygget bark, plassert i en barksprekk.