ORDNINGENS

Setninger med ordet ordningens


Ordningens pensjonsalder er nå på 62 år.
Ordningens geografiske virkeområde er kommuner og områder nord for Saltfjellet.
I enkelte kommuner er det bare deler av kommunen som er innenfor ordningens virkeområde.
Ordningens formål er å bistå med pengestøtte til frivillige organisasjoner som arbeider for barn og ungdom.
Er særtilfelle i ordningens historie er nasjonalgaven som fra 1913 ble gitt til Roald Amundsen og fra 1926 til Otto Sverdrup.
Bakgrunnen er at Landbruksdepartementet ønsker at Matmerk, som har sertifiseringsansvaret for Inn på tunet, også skal ha ansvaret for ordningens hjemmesider.
Mens rådene som trodde at de handlet i den nye ordningens interesse, anså likevel partiledelsen i SPD dem som forstyrrende elementer for en fredelig maktovertagelse som de ønsket å fremme.
Ordningens mål er å stimulere folk til å benytte kollektivtransport, mer miljøvennlige kjøretøy, sykler, motorsykler eller egne ben fremfor biler, og på denne måten redusere rushtrafikken og gi anledning til raskere, mindre forurensende og mer forutsigbare reiser.