ORGANSIERINGEN

Setninger med ordet organsieringen


Første konsekvens av denne organsieringen var utviklingen av Concerto grosso med tre eller flere solister.