ORKESTERRITORNELLI

Setninger med ordet orkesterritornelli


I romantikken betyr det derimot en tilnærming til symfoniformen som f.eks. i Johannes Brahms' Konsert for klaver og orkester nr. 2 i B-dur op. 83.De første solokonsertene fulgte forbildet fra operaariene med veksling mellom orkesterritornelli og solopassasjer som bare ble akkompagnert av continuo, for eksempel hos Giuseppe Torelli (1658-1709).