OTBO

Setninger med ordet otbo


Øverste sjef er riksrevisor Lone Strøm, som overtok embedet 1. mai 2012 etter Henrik Otbo.