OVERCOAT

Setninger med ordet overcoat


Frakk kan på engelsk oversettes med overcoat, topcoat og coat.
Skandalen som førte til Adams' avgang ble kjent som The Overcoat Affair.
Frakketypene på bildet kalles frock coat på engelsk; til venstre en overcoat, høyre en topcoat.