OVERGANGSMÅL

Setninger med ordet overgangsmål


Disse målføre utgjør et overgangsmål fra trøndersk til austlandsk.
Bolaños strevde med å få innpass på den sterke danske midtbanen, og ble raskt et overgangsmål for andre klubber.
Dette området består av Ytre Sogn, Sunnfjord, Nordfjord, Sunnmøre og Romsdal, der romsdalsmålet er et overgangsmål til trøndersk.