OVERKOMMER

Setninger med ordet overkommer


Men selv en moderne velferdsstat overkommer ikke alt.
Donwald forakter en slik handling men overkommer forakten etter masing fra sin kone.
Det er dog et tilfelle hvor søstrene overkommer sine motsetninger og inngår et samarbeid.
Mot slutten av filmen blir det færre og færre av disse scenene, da Zozo overkommer sin frykt og finner fred.
Serien handler stort sett om de andre mortokene som ønsker ham død, og hvordan han overkommer sine siste fordommer mot alver.
Derfor er det den mest usannsynlige kandidaten som overkommer prøvene og mottar belønningen, gjerne prinsessen og halve kongeriket.
Overfor Imlay fremstiller Wollstonecraft seg som nedstemt grunnet usikkerhet, mens overfor verden viser hun at hun overkommer alle problemene.
Denne metoden er spesielt gunstig når en produserer ioner fra makromolekyler siden den overkommer tilbøyeligheten til disse molekylene til å fragmentere når de ioniseres.
Amadis blir gjort til ridder av sin far kong Perión og han overkommer utfordringene det forhekset Insola Firme (en slags halvøy), inkludert i å passere gjennom Buen for de trofaste elskere.
Tavle ni til elleve forteller hvordan Gilgamesj, drevet av sorg og frykt for at han selv skal dø, reiser over store strekninger og overkommer mange hindringer for å finne hjemmet til Utnapishtim, den eneste som overlevde den store oversvømmelsen (Bibelens syndflod) og som ble belønnet med udødelighet av gudene.
Et forslag til en planetdefinisjon i forkant av Den internasjonale astronomiske unions generalforsamling gikk ut på at en planet var «et himmellegeme som (a) ar tilstrekkelig masse til at dens egengravitasjon overkommer det rigide legemets krefter slik at det antar en hydrostatisk likevekt (nær kuleformet), og (b) er i en bane rundt en stjerne og samtidig ikke er en stjerne eller en satellitt til en planet».