OVERNATTINGSMULIGHET

Setninger med ordet overnattingsmulighet


Det ble også overnattingsmulighet.
Hotellet har 57 værelser, 2 suiter og overnattingsmulighet for 120 gjester.
Her ligger den lille Durrenstugan med overnattingsmulighet, like ved Durrenjavrie 800 meter over havet.
Verkstedet hadde overnattingsmulighet og ble besøkt av mange tilreisende kunstnere fra hele NordenEbbestad, Alf Vidar.
I anslutning til Pluragrotta drives også Visit Plura, et dykkesenter med overnattingsmulighet kun 200 meter fra grotta.
Verkstedet hadde overnattingsmulighet og ble besøkt av mange tilreisende kunstnere fra hele Norden Ebbestad, Alf Vidar.
Hansnes har butikker, bensinstasjon, kafé, overnattingsmulighet, båthavn, legesenter, kirke, skole, barnehage og sykehjem.
Det eneste serviceområdet langs veien, det vil si et sted med bensinstasjon, overnattingsmulighet og andre tjenester, ligger ved kryss 8 utenfor Maidstone.
I 2007 ble det gjennomført et forprosjekt finansiert av Fylkesmannen i Vestfold, bygdeutviklingsmidler, og Nasjonalt kompetansesenter for demens hvor målet var å utarbeide en modell for dagtilbud med overnattingsmulighet for hjemmeboende personer med demens i tidlig fase av sykdomsutviklingen.