PÄRLAN

Setninger med ordet pärlan


Hamberg har også skrevet svensk tekst til salmen Jag nu den pärlan funnit har.