PALMELAND

Setninger med ordet palmeland


Det gammelegyptiske navnet for oasen var Sekht-am som betyr «Palmeland».