PAVEIRKEN

Setninger med ordet paveirken


Historisk skrev Paveirken, Danmark-Norge, og deretter svenskekongen ut skatt i Norge, uten at denne skatten var "norsk".