PERICTIONE

Setninger med ordet perictione


Karmides, 158a ; Nails, D.: «Perictione», 53 som mange ganger hadde fungert som ambassadør og sendebud til det persiske hoff og som var en venn av Perikles, lederen av den demokratiske fraksjonen i Athen.