PERO

Setninger med ordet pero


Sí, pero a fin de cuentas...
Si, pero at the end of the day...
Sequet pero sanet («Tørr, men sunn»).
Pero Tafur hadde møtt ham i Konstantinopel samme år hvor han bodde hos sin søster Maria.
Lenier Pero (født 24. november 1992) er en cubansk bokser som konkurrerer i super tungvekt.
Portugiseren Pero de Covilhao besøkte Sofala i 1489 etter han hadde fått rapporter om gullgruver i innlandet.
Den blei bygd mellom 1493 og 1514 av Pero Annes i Manueline-stil, og representerer en av Madeiras mange skatter.
Plesetsk (flybase) (), også Pero (russisk Перо — “fjær”), er en flyplass i Russland som ligger 10 km øst for Plesetsk.
A. Vasiliev, Pero Tafur, a Spanish Traveler of the Fifteenth Century and his Visit to Constantinople, Trebizond, and Italy, Byzantion, 7 (1932), s.
Den nåværende titulærbiskopen til Selja er biskop Pero Sudar i Sarajevo (siden 1993) Hans forgjenger var biskop Eurico dos Santos Veloso fra Brasil.
Pero da Covilhã og Afonso de Paiva ble sendt som kongens utsendinger via Barcelona, Napoli og Rhodos til Alexandria og videre til havnebyen Aden i Jemen, Hormuzstredet og til India.
Peder, Pedro, Peer, Pehr, Pekka, Pelle, Per, Pero, Petar, Peter, Petr, Petri, Petro, Petros, Petrus, Petur, Piero, Pierre, Piers, Piet, Pieter, Pietro, Piotr, Petia, Petra, Petrina, Petrine.
GDP pero capita i CIA World Factbook I 2006 budsjetterte staten med 21,54 millioner USD i inntekter og 23,05 millioner USD i utgifter, noe som tilsvarte et underskudd på 4,7 % av landets BNP.
Soldatene som ble identifisert på videoen – Slobodan Medić, hans to brødre Aleksandar og Branislav Medić, Pero Petrasević, og Aleksandar Vukov – ble umiddelbart arrestert av serbiske myndigheter.
Selve fortellingen har sitt opphav i Portugal som en videreutvikling av den sene arthurianske legendesjangeren og hadde bestemt blitt lest så tidlig som på 1300-tallet av kansleren Pero López de Ayala foruten også hans samtidige Pero Ferrús.