PLATANLØNNEN

Setninger med ordet platanlønnen


Det er mulig at den kan kolonisere nye områder ettersom platanlønnen har blitt spredt over store deler av det sørlige Norden de siste tiårene.