PNC

Setninger med ordet pnc


De spiller sine hjemmekamper på PNC Park i Pittsburgh.
Populous (da HOK Sports) fikk i oppdrag å designe både Heinz Field og PNC Park.
The relative chronology of PNC I. A new chronological synthesis for the Egyptian Predynastic.
I 2018 kritiserte hun PNC for dets manglende evne til å løse konflikten mellom Fatah og Hamas.
Det palestinske nasjonalrådet (PNC) er Palestinas frigjøringsorganisasjons (PLO) lovgivende forsamling.
Pirates ville derfor bygge en ny baseballarena, og hadde startet med arbeidet om med den nye PNC Park.
Hammuda trakk seg fra sin stilling som formann i PLO ved Det palestinske nasjonalrådet (PNC) i Kairo den 3. februar 1969.
I 1974 godkjente PNC tipunktsprogrammet (satt sammen av Arafat og hans rådgivere), og foreslo et kompromiss med israelerne.
Khaled ble politiker, medlem av politbyrået i PFLP og representant i Det palestinske nasjonalrådet (PNC), PLOs lovgivende forsamling.
Den ble opprinnelig proklamert i Palestinas frigjøringsorganisasjons (PLO) nasjonalråds (PNC) uavhengighetserklæring i eksil i Alger 15. november 1988.
Komiteens 18 medlemmer blir valgt av PLOs lovgivende forsamling, Det palestinske nasjonalrådet (PNC), ofte som representanter for PLOs medlemsfraksjoner.
Den 2. april 1989 ble Arafat valgt til president over den proklamerte staten Palestina av sentralrådet i det palestinske nasjonalrådet (PNC), PLOs styreorgan.
Chicago er det tredje største mediemarkedet i USA.Laget har sponsoravtaler med Dr Pepper Snapple Group, Miller Brewing Company, PNC Financial Services, United Airlines, Verizon, Xfinity og Proven IT.
Denne ny planen, som i tillegg til Heinz Field og PNC Park, også omfattet en utvidelse av David L. Lawrence Convention Center og nedbetaling av gjelden på Three Rivers Stadium ble verdsatt til $809 millioner, der $233 millioner var avsatt til Heinz Field.