POLYMOON

Setninger med ordet polymoon


MS «Polymoon» var et lasteskip bygget ved Trondhjems Mekaniske Værksted som byggenummer 226.